Aktualizácia redakčného systému Joomla! | Magento | WordPress

Základom bezpečnosti akéhokoľvek redakčného systému, či už komerčného, alebo Open Source, je jeho neustály vývoj a priebežná aktualizácia. Tento fakt a teda to, či je daný redakčný systém priebežne vyvíjaný, je potrebné mať na zreteli už pri výbere redakčného systému.

Aktualizácia redakčného systémuNajväčším rizikom bezpečnosti Open Source redakčných systémov (na ktoré sa naša spoločnosť špecializuje) je aj v tomto prípade zlyhanie ľudského faktoru. Tieto redakčné systémy, ako napr. WordPress, či Joomla sú obľúbené medzi širokou základňou používateľov, ktorí často realizujú stránky vo vlastnej réžii.

Bohužiaľ títo tvorcovia vo väčšine prípadov nemajú znalosti ani vedomosti o nutnosti udržiavať redakčný systém a jeho rozšírenia v aktualizovanom aktualizovanom stave.Výsledkom je obrovské množstvo webových stránok, ktoré fungujú na Open Source CMS v starších verziách. Tieto verzie častokrát obsahovali objavené bezpečnostné diery rôznej priority, rôzne chyby a nedokonalosti, ktoré sa vyriešili vydaním novej verzie systému.

Tento postup je štandardným pri každom kvalitnom redakčnom systéme i softvéri ako takom, či už je to CMS Joomla, alebo systém Windows.

Aktualizácia redakčného systémuNa základe našich skúseností sme sa rozhodli ponúknuť zákazníkom službu jednorazovej aktualizácie celej stránky, ktorou chceme zvýšiť bezpečnosť nielen profesionálnych, ale aj amatérskych webových stránok nielen našich zákazníkov, ale všetkých používateľov, využívajúcich redakčný systém CMS Joomla! / WordPress / Magento.

Služba Aktualizácia CMS Joomla! ponúka zákazníkom ucelenú skupinu úkonov, ktorými sa zabezpečí aktualizácia celej webovej stránky na najnovšiu verziu. Služba zahŕňa nasledovné úkony:

  • Manažment rizika pred aktualizáciou (analýza webovej stránky pred samotnou aktualizáciou, zistenie technických problémov, ak sa nejaké vyskytli pred aktualizáciou,zistenie potencionálnych rizík aktualizácie atď)
  • vyhľadanie najnovšej aktualizácie redakčného systému CMS Joomla! / Magento / WordPress v závislosti na verzii, ktorú používate
  • kompletná záloha celej webovej stránky v CMS Joomla! / Magento / WordPress vrátane súborov na ftp a databázy do inštalovateľnej verzie
  • inštalácia aktualizácie CMS Joomla! / Magento / WordPress na Vašu stránku
  • Otestovanie funkčnosti administračnej zóny (prihlasovania, odhlasovania) a jej jednotlivých častí
  • Otestovanie funkčnosti front - end zóny - samotnej stránky a jej jednotlivých častí

Cena za túto službu je v rozsahu od 33 do 199 € v závislosti od veľkosti webovej stránky, množstva inštalovaných súčastí, miery úprav redakčného systému atď. Cena je stanovená vždy dopredu po stručnej úvodnej analýze, ktorá je samozrejme pre každého zákazníka zdarma..

Zákazníci, ktorí majú s našou spoločnosťou uzavretú zmluvu o servise, optimalizácii a rozvoji majú túto službu v rámci tejto zmluvy.

 


Máte záujem o túto službu? Kontaktujte nás priamo cez on-line formulár: