Aká je hodinová sadzba Vašich služieb?

Hodinová sadzba za dodávané služby je rôzna v závislosti od druhu služieb, ktoré si zákazník vyžiada. Základné typy nami poskytovaných služieb a ich hodinová sadzba sú nasledovné:

Čítať ďalej...

Aká je štandardná cena malej firemnej prezentácie / osobnej webovej stránky a čo všetko zahŕňa?

Malá webová firemná prezentácia predstavuje v súčasnosti nevyhnutný základ pri prezentovaní sa danej spoločnosti na trhu, pri komunikácia s potencionálnymi, či reálnymi zákazníkmi, prezentácii firemných hodnôt, kultúry, ponúkaných produktov, či služieb. Cena takejto prezentácie sa pohybuje v rozmedzí 300 - 400 €, v závislosti na zložitosti požiadaviek zákazníka.

Čítať ďalej...

Aká je štandardná cena firemnej prezentácie s rozšírenými parametrami a čo všetko zahŕňa?

Firemná prezentácia väčšieho rozsahu je určená prioritne pre spoločnosti, ktoré už majú jasný obraz o svojej komunikácii s verejnosťou prostredníctvom webovej stránky, vedia ktoré nástroje sú pri komunikácii s ich zákazníkmi najefektívnejšie a majú záujem o webovú stránku s funkciami presne slúžiacimi ich požiadavkám.

Čítať ďalej...

Požadujete pri tvorbe projektov zálohové platby?

Nie, nepožadujeme. Zálohové platby resp. časť úhrady vopred požadujeme od zákazníka iba v prípade, ak v rámci tvorby jeho webovej stránky inštalujeme rozšírenie, ktoré je komerčné a je nutné ho zakúpiť.

Čítať ďalej...

Čo obsahuje Vaša štandardná cenová ponuka?

Cenová ponuka sa samozrejme vždy prispôsobuje konkrétnym požiadavkám zákazníka. Štandardná cenová ponuka spoločnosti MERINEO, s.r.o. zahŕňa okrem štandardných formálnych súčastí tieto základné prvky:

Čítať ďalej...

Aká je cena portálového riešenia a čo všetko zahŕňa?

Portálové riešenie je rozsahom najväčšie a zároveň najnáročnejšie na funkčnosť a stabilitu, preto sa od tejto náročnosti odvíja aj cena takéhoto projektu. Keďže každé portálové riešenie je unikátne, nie je možné ani odhadnúť presnú cenu takéhoto webu, pri štandardizovaných projektoch však cena začína na približne na sume1300 €.

Čítať ďalej...

Aká je doba splatnosti Vašich faktúr?

Štandardná doba splatnosti faktúry je 14 dní. V závislosti na veľkosti riešenia / rýchlosti dodania služieb závisí aj splatnosť faktúr a to nasledovným spôsobom:

Čítať ďalej...

Aká je štandardná cena servisu, rozvoja a optimalizácie webovej stránky?

Cena servisu, rozvoja a optimalizácie stránky sa odvíja vždy od náročnosti webovej stránky, ktorej sa dané služby týkajú. Všeobecne je možné rozdeliť rozsah týchto služieb podľa človekohodín (60 minút čistej práce) nasledovne:

Čítať ďalej...

Aká je cena elektronického obchodu a čo všetko zahŕňa?

Poznáme požiadavky našich zákazníkov, preto ponúkame 2 alternatívne riešenia, z ktorých si vyberie každý. Či už hľadáte jednoduché riešenie za výbornú cenu, alebo komplexný systém na správu elektronického obchodu za adekvátnu cenu, u nás si vyberiete:

Čítať ďalej...

Aká je cena služieb pri objednávke šablóny?

Cena služieb pri objednávke konkrétnej šablóny závisí od zložitosti, technologickej vyspelosti, funkčnosti i zamerania šablóny (od týchto faktorov sa zvyčajne odvíja aj zložitosť podpory). Cena služieb sa tak pohybuje v rozpäti 80 - 250 €.