Copywriting, tvorba PR článkov a webového obsahu na kľúč

Content is king, alebo tiež obsah je kráľ. Toto motto je v posledných rokoch tým najväčším hnacím motorom všetkých kvalitných webov. Naša spoločnosť už od svojho vzniku pomáha zákazníkom tvoriť riešenia nielen s pekným telom (grafika, dizajn), ale predovšetkým s krásnou dušou (obsahom).

Pri tvorbe kvalitného webu je pomer kvalitnej grafiky a kvalitného obsahu vždy 1:1. Súvisí to jednak s tým, že všetky naše projekty budujeme na redakčných systémoch, no jednak s pretrvávajúcim trendom posledných rokov, kedy sa veľký dôraz kladie na kvalitný obsah. Práve kvalitný obsah je pre nás práve tou dušou každého nášho projektu.

Copywriting, tvorba PR článkovV našej spoločnosti spájame tvorbu profesionálneho dizajnu s tvorbou kvalitného obsahu stránky tak, aby výsledkom bola webová "kalokagatia", t. j. spojenie krásy dizajnu s kvalitne napísaným obsahom.

Vytvoriť kvalitný obsah nie je len otázka dobre spracovaných podkladov a ideí od zákazníka, neoddeliteľnou súčasťou webového obsahu je totiž aj jeho správne naformátovanie. Správne formátovanie webu zabezpečí čitateľnosť obsahu pre ľudí i prehliadače, dokáže významným spôsobom zlepšiť pozície vo vyhľadávačoch a v neposlednom rade pôsobí zaujímavo a príjemne a priláka na Váš web väčší počet návštevníkov.

Intranetový portálZákazníkom na požiadanie dokážeme zabezpečiť tvorbu kompletného obsahu stránky na mieru bez nutnosti jeho zásahu. V takomto prípade vyžadujeme od zákazníka dodanie čo najpodrobnejších požiadaviek a podkladov k obsahu stránky. Na ich základe potom dokážeme vytvoriť optimalizovaný marketingový obsah webovej stránky.

Spoločnosť MERINEO Vám na základe bohatých skúsenosti pri tvorbe webových projektov a ich obsahu ponúka nasledovné služby:

  • copywriting - písanie textov pre internetové prezentácie rôzneho typu a zamerania
  • konzultácie a poradenstvo pri tvorbe Vášho obsahu, aby bol čo najefektívnejší
  • tvorba PR článkov na kľúč
  • gramatická korekcia textov
  • formátovanie obsahu a jeho štylizácia
  • rôzne typy úprav textových materiálov pre potreby internetovej prezentácie
  • konzultácie a poradenstvo pri tvorbe obsahu, sloganov, marketingových materiálov

Školenia administrátorov V konečnom dôsledku je však tvorba textového obsahu stránky plne v kompetenciách zákazníka. Našou snahou je dodať Vám nielen dizajnovo ale aj obsahovo kvalitné dielo. Výsledkom je webové riešenie, ktoré je obsahovo a štylisticky na vysokej úrovni bez preklepov, gramatických chýb a ďalších drobných nedostatkov a hlavne, má v sebe profesionálny a kvalitný obsah.


Máte záujem o túto službu? Kontaktujte nás priamo cez on-line formulár: