Fair-play prístup

V našej spoločnosti veríme, že tak ako všetko ostatné, aj biznis by sa mal robiť s dôrazom na fair - play, či už je to v oblasti komunikácie so zákazníkom, prístupu k projektu, alebo finančného ohodnotenia.

Uplatňovanie princípov fair - play môžu naši zákazníci zažiť počas celého procesu realizácie projektu, počnúc uzavretím obchodu, kde je zákazníkovi predložená adekvátna cenová ponuka k jeho požiadavkám, cez realizáciu projektu, kde nasadzujeme všetky naše sily, schopnosti a znalosti, aby sme projekt úspešne zrealizovali, až po finálne odovzdanie a fakturáciu, kde nikdy nežiadame zálohy dopredu a splatnosť je vždy v rámci zákona a dohody.