Firemná webová prezentácia

Súkromný sektor hospodárstva dnes ponúka priestor hlavne spoločnostiam, ktoré sa vedia predať. Prezentovanie jedinečnosti firmy v podmienkach trhu, kde vládne silná konkurencia je nevyhnutnosťou. Existuje mnoho dôvodov, prečo mať vlastnú webovú prezentáciu. Môže slúžiť ako podpora obchodu, ako most na komunikáciu so zákazníkom, či ako cesta na spropagovanie produktov spoločnosti. Čím je však predovšetkým? V našej spoločnosti tvrdíme, že je hlavne cestou, ako preraziť...

Čo tvorí kvalitnú fíremnú prezentáciu:

Naša spoločnosť už od jej samotného vzniku presadzuje tvorbu riešení nielen s pútavou a profesionálnou grafikou, ale predovšetkým s kvalitným technologickým riešením, 100% optimalizáciou celého riešenia a možnosťou jednoduchým spôsobom editovať, pridávať, či odoberať jednotlivé časti stránky.

Firemná webová prezentáciaFiremná prezentácia v našom ponímaní nepredstavuje len nejaký spôsob odprezentovania firmy, jej produktov a riešení, ale predovšetkým spôsob, ako so zákazníkom komunikovať, ako sa mu priblížiť, ako mu byť vždy nablízku a pripravený pomôcť a poradiť.

Množstvo slovenských firiem ešte stále funguje v oblasti webového prezentovania sa akoby v ére 90-tych rokov. V tom období hrala jedinú a primárnu úlohu úžasná grafika webu, ktorá mala zákazníka ohúriť natoľko, že sa rozhodol práve pre tú ktorú spoločnosť. S príchodom stále novších a modernejších spôsobov prezentovania sa na webe však grafika ako taká stratila pozíciu hlavného elementu webovej stránky a tým sa stala funkčnosť stránky. Načo je predsa úchvatná grafická prezentácia, keď na nej nie je možnosť on-line kontaktovania cez formulár, keď tam zákazníci nájdu namiesto interaktívnej Google mapy len obrázok, na ktorom po zväčšení nevidno vôbec nič? A to je len začiatok. Tak ako vo všetkom, aj v tejto časti firemného života je potrebná obsahová dynamika, je potrebné so zákazníkom neustále komunikovať, neustále mu prinášať nové produkty a služby a tie predošlé neustále skvalitňovať.

Komu je firemná prezentácia určená:

Súčasní zákazníci už nie sú internetoví analfabeti hľadajúci iba základné informácie o firme, tie si pohodlne nájdu v Obchodnom registri. Súčasní zákazníci hľadajú viac, hľadajú dodávateľa, ktorý im nielen služby, či produkty predá a dodá, ale ktorý sa o nich ako zákazníka aj postará, ktorý im poradí a pomôže, na ktorého sa môžu kedykoľvek obrátiť s prosbou o pomoc, či už pri výbere produktu, alebo pri servise a službách.

Firemná webová prezentáciaObrovská ponuka na trhu núti zákazníkov starostlivo skúmať a vyberať predtým, než sa pre niekoho rozhodnú. A práve schopnosť firmy promptne reagovať, efektívne komunikovať a profesionálne odprezentovať svoje produkty a služby je to, čo môžeme dnes nazvať obrovskou konkurenčnou výhodou.

Aby ste však túto výhodu získali, potrebujete mať na to vytvorené kvalitné podmienky a práve to je jadrom každého riešenia, ktoré naša spoločnosť ponúka. My sami sme toho dôkazom, keďže našim hlavným komunikačným nástrojom so zákazníkmi je práve webová prezentácia našej spoločnosti.

Firemná prezentácia predstavuje obrovské portfólio tých najrôznejších oblastí. Pre väčšinu z nich má naša spoločnosť už predpripravené riešenia a to nielen po grafickej, ale aj po technologickej stránke. Jednoduchá ukážka - máte reštauráciu? Ponúkame Vám hneď niekoľko predpripravených variantov webu so zabudovanými technológiami na jednoduchú tvorbu denného menu, prepojenie s facebookom, či twitterom je samozrejmosťou, objednávkový formulár na donášku pizze? Žiadny problém, máte to v základnej cene.

Firemná webová prezentáciaFiremné webové prezentácie tvoríme predovšetkým na Open Source redakčných systémoch Joomla, Drupal, WordPress a TYPO3. Každý z týchto systémov je iný a svojím spôsobom jedinečný, preto prvým krokom pri tvorbe samotnej prezentácie je na základe diskusie so zákazníkom vždy výber vhodného redakčného systému.

Ako postupujeme pri realizácii firemnej prezentácie:

 1. zákazník zašle emailovú objednávku v jednoduchej forme napr. "Záväzne si objednávam firemnú prezentáciu pre spoločnosť XYZ, na doméne www.xyz.sk"
 2. spolu so zákazníkom vyberieme vhodný redakčný systém pre novú firemnú prezentáciu a pokiaľ zákazník má záujem, vyberieme z nášho portfólia niekoľko predpripravených grafických návrhov. Pokiaľ má zákazník záujem o unikátny dizajn, postupujeme podľa popisu v časti unikátny grafický dizajn na mieru.
 3. klient dodá našim pracovníkom podklady a prístupy na hosting, kde bude firemná prezentácia umiestnená (s výberom hostingu radi bezplatne poradíme a pomôžeme). Pokiaľ klient daný hosting využíva na iné účely, nová firemná prezentácia bude umiestnená dočasne na subdoménu spoločnosti MERINEO - napr. www.meirneo.sk/xyzweb/
 4. Na určené miesto sa nainštaluje vybraný redakčný systém s grafickým dizajnom a prezentácia sa uzamkne s prístupom iba na meno a heslo (k dispozícii ho dostane iba klient a my). Obrovská výhoda tohoto spôsobu tvorby je neustála možnosť kontroly zo strany zákazníka a informovanosť o postupe pri tvorbe stránky.
 5. Na základe podkladov od zákazníka sa postupne začne prezentácia napĺňať obsahom, pričom priebežne sa dotvára aj grafický vizuál stránky, keďže obsah a jeho úprava je dôležitou súčasťou celkového dojmu zo stránky.
 6. Základom podkladov je dodanie kostry stránky - zvyčajne je to hlavné menu, dodanie kontaktných údajov pre časť kontakt a dodanie obsahových podkladov pre zvyšok stránky
 7. Po ukončení prác na obsahu a grafickej časti nasleduje fáza optimalizácie, kedy je celá stránka optimalizovaná podľa požadovaných kľúčových slov a popisu, obsahová časť je podrobená copywritingu, stránka je registrovaná do katalógov a vyhľadávačov, vytvára sa sieť linkbuildingu a stránka podlieha validácii podľa štandardov W3C a Ministerstva financií SR.
 8. Tesne pred vypublikovaním stránky je ešte urobená kompletná záloha celého diela vrátane databázy a dodaná zákazníkovi na CD

Aké sú možnosti využitia produktovej vizitky:

 1. Autoservis - pneuservis
 2. Hotel - penzión - ubytovanie
 3. Kaviareň - bar - reštaurácia
 4. Diskoklub - nočný bar
 5. Dizajn a interiér štúdio
 1. Fotografické štúdio
 2. IT firmy všetkých zameraní
 3. Stránky politických strán
 4. Wellness a relax centrum
 5. Fitness centrum
 1. Kúpele
 2. Realitné kancelárie
 3. Ambulancie a zdravotníctvo
 4. Účtovné firmy
 5. Cestovné kancelárie
 1. Architektúra a stavby
 2. Doprava a preprava
 3. Remeselníci
 4. Športové kluby a združenia
 5. Poľnohospodárske podniky

 

Čítať 7494 krát