Konzultácie a poradenstvo pre CMS Joomla | Magento | WordPress

Počas našej praxe sa každodenne stretávame so zákazníkmi, ktorí vedia svoju webovú stránku spravovať na určitej úrovni, príležitostne však potrebujú konzultácie a poradenstvo pri jej správe.

Konzultácie a poradenstvoNaša spoločnosť ponúka služby konzultácii a poradenstva ako štandardnú súčasť pri tvorbe webových projektov a počas plynutia minimálne 1 mesačnej lehoty servisu, ktorú poskytujeme štandardne ku každému projektu. Rovnako tieto služby ponúkame ako súčasť služby SERVISU a PODPORY, v prípade, že ju má zákazník objednanú.

Množstvo zákazníkov má však veľký záujem konzultovať svoje požiadavky aj samostatne, či už jednorazovo, alebo napr. priamo žiadať o pomoc pri konkrétnych problémoch a situáciach, ktoré pri správe webu vznikajú.

Z toho dôvodu sa naša spoločnosť rozhodla pripraviť pre zákazníkov novú službu, ktorej cieľom je zabezpečiť práve takúto podporu a poradenstvo. Táto služba je určená pre všetkých, ktorý už vedia svoju webovú stránku spravovať, ale občas sa vyskytnú situácie, pri ktorých potrebujú pomoc a to podľa možnosti čo najskôr.

Cieľom tejto služby je poskytnúť garantované poradenstvo a konzultácie a to do 12 - 24 - 48 h. v závislosti na dohodnutom objeme konzultačných hodín. Garantovaná dostupnosť znamená , že ak potrebujete poradiť, či odkonzultovať nejaký problém, alebo otázku, budeme vždy prednostne k dispozícii práve Vám. Na zaslaný email, či otázku na skype/FB Vám tak budeme odpovedať podľa dohody najneskôr do 12 - 24 - 48 h.

Konzultácie a poradenstvoTieto časy sú nastavené ako maximum, čo znamená, že sa snažíme zvyčajne reagovať okamžite, niekedy je ale nutná dlhšia analýza problému, alebo je napr. konkrétnu požiadavku nutné odkonzultovať so špecialistami. V prípade, že by pri takejto objednanej službe mal čas reagovania prekročiť garantovanú hranicu, zákazník bude upozornený emailom o tom, že jeho požiadavka sa rieši a bude samozrejme aj priebežne informovaný.

Možnosti fakturácie tejto služby sú nasledovné:

  • operatívna fakturácia  - obsahuje po dohode a podľa požiadaviek zákazníka vystavenie predfaktúry, jej úhradu a následne dodanie požadovaných služieb konzultácie a podpory.
  • jednorazová fakturácia - uplatňuje sa pri dodaní služieb s jednorazovou požiadavkou zákazníka
  • priebežná fakturácia - v prípade dohody na väčšom objeme konzultácií sa fakturácia vykonáva priebežne, napr. týždenne resp. mesačne

Prehľad orientačných cien garantovanej podpory a konzultácií:

TYP FAKTURÁCIA KOMUNIKÁCIA ROZSAH
GARANCIA ODOZVY CENA ZA 1 h.
PaK 1 jednorazovo/priebežne Email Neobmedzene max 48 h. 15 €
PaK 2 operatívne / jednorazovo / priebežne Skype Neobmedzene  max 24 h. 20 €
PaK 3 jednorazovo / priebežne Facebook  Neobmedzene max 24 h. 20 €
PaK 4 operatívne / jednorazovo / priebežne Telefón  Neobmedzene max 12 h. 30 €

Samotným konzultáciám a poradenstvu v prípade tejto služby vždy predchádza analýza funkčnosti a rozsahu stránky zákazníka, ku ktorej budeme danú službu poskytovať.


Máte záujem o túto službu? Kontaktujte nás priamo cez on-line formulár: