Mimovládne organizácie

neziskové organizácie, občianske združeniaNeziskový sektor patril vždy medzi spoločensky najdôležitejšie a najvyťaženejšie oblasti, no zároveň aj medzi oblasť s najproblematickejším finančným krytím. Je to tak z mnohých dôvodov, predovšetkým však kvôli relatívne slabej štátnej podpore a veľmi nízkemu sponzorskému povedomiu na Slovensku. Fungovanie samotných neziskových organizácii a občianskych združení ako aj realizácia ich projektov je tak častokrát odkázané na rôzne granty a dotácie.

 

Firemná webová prezentáciaNaša spoločnosť už od svojho vzniku spolupracuje s neziskovým sektorom pri realizácii najrôznejších projektov a takto nadobudnuté skúsenosti by sme teraz radi poskytli aj ďalším našim zákazníkom.

Základom každej neziskovej organizácie, či občianskeho združenia je potreba kvalitnej sebaprezentácie vo vzťahu k štátu i k potenciálnym sponzorom. Túto funkciu v drvivej väčšine prípadov plnia práve webové prezentácie, kde možno v závislosti na kvalite týchto prezentácií nájsť podrobnejšie, či menej podrobnejšie informácie o fungovaní občianskeho združenia, o jeho aktivitách, projektoch, sponzoroch a podobne. Dôležitým príjmom každej takejto organizácie sú aj 2% z daní fyzických a právnických firiem, z ktorých mnohé sa rozhodujú práve aj na základe webových stránok týchto združení, nakoľko iná forma získavania informácií (telefonicky, mailom), je veľmi zdĺhavá, či pre potencionálnych darcov jednoducho nepoužiteľná, či nechcená.

Vzhľadom k neobmedzeným možnostiam Open Source technológií môžeme organizáciám pôsobiacim v neziskovom sektore ponúknuť špičkové riešenia za zlomok bežných trhových cien. Nezáleží na tom, či potrebujete formuláre, knihu návštev, diskusné fórum, dokumenty na stiahnutie, videogalériu, fotogalériu, alebo čokoľvek iné, naše riešenia sú vždy pripravené poskytnúť Vám tu najvyššiu kvalitu na trhu. Všetky naše riešenia pripravujeme tak, aby boli v súlade s požiadavkami na optimalizáciu, či na prístup minoritných skupín užívateľov internetu (zdravotne postihnutí, starší ľudia, deti).

Firemná webová prezentáciaAk hľadáte dodávateľa na Váš práve schválený projekt, potrebujete kvalitnú webovú prezentáciu, či pripravujete unikátne portálové riešenie, naši pracovníci sú vždy pripravení poradiť a pomôcť Vám zorientovať sa na poli nekonečného internetu a spolu s Vami tak vytvoriť špičkové riešenie.

Bohaté skúsenosti a referencie v neziskove oblasti sme získali dlhoročnou spoluprácou s občianským združením H.A.F.I.R.A., či Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím, s ktorou už niekoľko rokov spolupracujeme pri tvorbe internetového časopisu Mosty – Inklúzie, či realizovaní fotografickej súťaže Bariéry. Oba projekty sa realizujú s mimoriadnym úspechom už niekoľko rokov.

Jedným z pilierou firemnej politiky je aj záväzok podieľať sa na kvalitných projektoch a napomáhať k ich realizácii napríklad aj formou sponzorstva služieb. V prípade, že Vaše občianske združenie, či iná nezisková organizácia hľadá partnera pre svoj nápad / projekt, naša spoločnosť je tak aj v tomto prípade pripravená pomôcť s realizáciou celého projektu. Podmienkou je posúdenie daného projektu našou spoločnosťou a určenie možností spolupodieľania sa.

Čítať 4591 krát