Profil spoločnosti MERINEO, s.r.o.

MERINEO profilPredstavujeme Vám novú éru tvorby webových stránok, predstavujeme Vám MERINEO.

Spoločnosť MERINEO bola založená v roku 2008, sme teda mladá firma, jej zakladatelia sa však oblasti web developmentu venujú ako svojmu koníčku už niekoľko rokov. Vznik spoločnosti MERINEO bol zásadným rozhodnutím priniesť na trh novú tvár služieb web developmentu. Snažíme sa, aby naším prínosom pre Vás, ako našich zákazníkov bolo predovšetkým to, čím sa chceme od našej konkurencie odlíšiť.

Pre nás sú to hlavne tieto 3 oblasti:

  • technológie, ktoré pri našej práci využívame. Naše projekty sa snažíme budovať z veľkej miery na OPEN SOURCE riešeniach, pretože veríme, že práve tieto technológie majú budúcnosť.
  • preddefinované a plne editovateľné grafické šablóny. Naša spolupráca so zahraničnými firmami - odborníkmi na grafiku a dizajn Vám umožňuje vybrať si z viac ako 200 šablón.
  • spôsob poskytovania našich služieb. Staviame na našej schopnosti komunikovať so zákazníkom a spoločným úsilím vytvoriť dielo, ktoré bude spĺňať potreby zákazníka i moderné webové štandardy.
Sme hrdí na to, že dielo, ktoré pre Vás, ako nášho zákazníka vytvoríme, je konštruktívnym spojením našich znalostí a skúseností a Vašich želaní. Naše služby budujeme na dobrých vzťahoch a neustálej komunikácii. Profesionálny prístup a podpora, dobré rady a pomocná ruka, kedykoľvek ju potrebujete sú zárukou, že vrcholom našej spolupráce s Vami bude www stránka, ktorá Vás bude adekvátne reprezentovať.
 
To, na čom spoločnosť MERINEO staviame možno zhrnúť do 3 hlavných pilierov:
  • MERINEO profilinovácie - veríme, že kvalitná prezentácia musí stáť na najnovších technológiách. Spojenie Open Source CMS Joomla s jej viac ako 4000 rozšíreniami nám dáva takmer neobmedzené možnosti realizácie Vaších predstáv.
  • komplexnosť - unavujú nás stránky s "pekným telom a prázdnou dušou". Každý náš projekt budujeme tak, aby mal zákazník plný prístup k jeho administrácii aj po ukončení spolupráce a vďaka tomu Vám dokážeme dať webovú prezentáciu, ktorá bude skutočne Vaša!
  • hodnoty a kvalita - naše hodnoty sú pre nás základom a naše ciele sú našou víziou. Našu spoločnosť budujeme na pevných základoch tvorených serióznosťou a partnerstvom s Vami, pretože sa chceme spolu s Vami rozvíjať a rásť.
Naším cieľom je zvýšenie úrovne webových stránok živnostníkov, nadácií, občianskych združení, malých podnikateľov, ako aj mestských úradov, či iných organizácií, ktorých finančné prostriedky sú obmedzené, alebo smerované do iných oblastí. Na rozdiel od našej konkurencie si uvedomujeme, že poskytnúť kvalitné služby a produkty nie je len otázkou peňazí. Snažíme sa vyhovieť každej skupine zákazníkov, pretože byť úspešný znamená v prvom rade byť videný. My chceme dať šancu na kvalitné prezentovanie sa každému.

MERINEO

LEARN • ADAPT IMPROVE