Komplexný redizajn stránky v CMS Joomla | Magento | WordPress

Redizajn webovej stránky je vykonávaný v rôznych prípadoch, najčastejšie ak má zákazník web, ktorý nespĺňa webové štandardy, používa zastaralé technológie, nevyhovuje potrebám firmy, je celkovo zastaralý, alebo potrebuje obnoviť grafiku.
Komplexný redizajn stránkyWebový dizajn, rovnako ako každá iná forma dizajnu, podlieha meniacim sa trendom tak v oblasti vlastnej grafiky, ako napr. aj grafiky obsahu. Vďaka dynamickému rozvoju internetových technológii, ktorými je grafika významným spôsobom ovplyvňovaná, je oblasť webového dizajnu práve tak dynamická, ako tieto technológie. 
 
V našej spoločnosti chápeme pojem redizajn webovej stránky nielen z pohľadu grafického, ale aj technologického:
 • grafický redizajn - predstavuje prepracovanie grafickej časti webovej stránky tak, aby zodpovedala najnovším trendom a aktuálnej internetovej módnej vlne, samozrejme pri zachovaní maximálnej prístupnosti a prehľadnosti stránky
 • technologický redizajn - predstavuje použitie najnovších a najmodernejších webových technológii a postupov, ktoré sú dostupné, aby v kombinácii s grafickou časťou vytvorili profesionálne webové riešenie.
Komplexný redizajn stránkyNa základe našich skúsenosti môžeme konštatovať, že kvalitne graficky a technologicky spracovaný webový projekt vydrží aktuálny v priemere 2 až 3 roky, samozrejme za predpokladu priebežnej údržby a aktualizovania. Najneskôr po 4 rokoch už jednoznačne odporúčame komplexný redizajn stránky.

Vzhľadom k rôznorodým potrebám našich zákazníkov ponúkame dva základné typy redizajnu webových stránok:
 • Jednoduchý redizajn - Úprava grafických prvkov, optimalizácia pre vyhľadávače, vyčistenie zdrojového kódu, použitie najnovších technológií.
 • Komplexný redizajn - kompletná zmena webovej prezentácie nielen po dizajnovej, ale aj programovej a systémovej stránke, inštalácia redakčného systému a postupné prebudovanie starého webového sídla na modernú webovú prezentáciu.

Cena redizajnu je samozrejme vždy individuálna na základe požiadaviek zákazníka. Štandardný postup pri redizajne webovej stránky je nasledovný:

 • zhromaždenie a prerokovanie všetkých požiadaviek zákazníka
 • zhodnotenie požiadaviek, vytvorenie cenového a časového odhadu a cenovej ponuky
 • akceptovanie / prerokovanie cenovej ponuky
 • doručenie všetkých podkladov k redizajnu stránky
 • vytvorenie návrhov na redizajn stránky na základe predstavy zákazníka
 • spracovanie podkladov a zrealizovanie redizajnu stránky podľa požiadaviek
 • kontrola zo strany zákazníka a ladenie grafických prvkov
 • odovzdanie a fakturácia

Tento postup zabezpečí efektívny postup prác pri realizácii celého projektu a v konečnom dôsledku maximálnu spokojnosť zákazníka.


Máte záujem o túto službu? Kontaktujte nás priamo cez on-line formulár: