Skutočné referencie

Naše referencie nie sú vymyslené a naši zákazníci sú skutoční. Nikdy sme netvorili projekty zadarmo, iba za účelom vytvorenia portfólia referencií, ale vždy sme tvorili webové projekty tak, aby boli čo najlepšou referenciou. Každý projekt je pre nás zaujímavý a každý projekt môže byť skvelou referenciou, ak je kvalite spracovaný.

Od svojho vzniku až do súčasnosti zrealizovala naša spoločnosť už takmer 150 webových projektov a riešení. Za cca. 3 roky existencie spoločnosti je to teda takmer 50 projektov za rok, čiže cca. 4 projekty mesačne. Táto vyťaženosť hovorí sama za seba.