Tvorba návodov pre Joomla | WordPress | Magento

Napriek neustále rastúcej obľúbenosti Open Source redakčných systémov Joomla, WordPress, či Magento chýbajú pre tieto systémy už dlhodobo kvalitné a prehľadné manuály v slovenčine.

K dispozícii sú síce rôzne amatérske manuály pre staršie verzie, či rozsiahle manuály v angličtine. Bohužiaľ pre bežného užívateľa, hľadajúceho konkrétnu funkcionalitu či úpravu sú tieto návody takmer vždy nepoužiteľné.

Tvorba návodov pre Joomla | WordPress | MagentoZ týchto dôvodov sa naša spoločnosť rozhodla ako prvá na Slovensku poskytovať službu vytvorenia podrobného manuálu zákazníckych stránok v redakčných systémoch Joomla, Magento a WordPress. Našou dlhodobou firemnou politikou je nielen tvoriť pre zákazníkov profesionálne riešenia, ale zároveň ich v prípade záujmu aj naučiť ovládať.

Tvorba takýchto manuálov má z nášho pohľadu niekoľko výhod pre obe strany:

  1. zákazník nepotrebuje kvôli akejkoľvek drobnosti, ako je napr. zmena názvu menu položky, písať mail, či telefonovať.
  2. my ako dodávateľ šetríme čas a energiu našej podpory, ktorá sa tak môže sústrediť na technické zabezpečenie.
  3. zákazník nedostáva všeobecný manuál systému, ale manuál jeho vlastnej konkrétnej webovej stránky, vďaka čomu sa lepšie a rýchlejšie orientuje.

Samotný obsah manuálu je konštruovaný tak, aby bol ľahko pochopiteľný pre všetkých zákazníkov bez rozdielu. Súčasťou manuálu sú priamo obrázky/screenshoty z administrácie a stránky, jednotlivé úkony sú konkrétne pomenované a prepojenia a väzby v systéme sú názorne zobrazené.

Tvorba manuálov pre redakčné systémy Joomla, Magento a WordPress je nová služba našej spoločnosti určená však nielen pre zákazníkov, pre ktorých realizujeme celý projekt vytvorenia webovej prezentácie, portálu, či aplikácie. Služba je tiež dostupná ako samostatne objednateľný úkon, prostredníctvom ktorého môžete získať manuál pre svoju webovú stránku na niektorom zo systémov Joomla, Magento, či WordPress.

Tvorba návodovVďaka tejto jednorazovej investícii tak môžete získať kompletný návod na ovládanie svojej webovej stránky a znížiť tak výdavky na rôzne drobné úkony, kvôli ktorým sa údržba stránky častokrát neúmerne predražuje.

Cena manuálov sa rozlišuje na základe náročnosti samotnej webovej stránky, keďže vytvoriť manuál pre malú firemnú prezentáciu je samozrejme niečo iné ako vytvoriť podrobný návod na ovládanie rozsiahleho portálu. Ďalším faktorom je tiež požiadavka zákazníka na zameranie návodu, keďže je možné vytvoriť tak návod na technickú správu stránky, ako aj návod na obsahovú správu stránky.

Základný prehľad orientačných cien manuálov:

TYP PRÍKLADY PROJEKTOV
ROZSAH ODHAD CENY
Malé webové riešenia blog, malá firemná prezentácia, produktová vizitka cca. 10 strán 50€ - 100 €
 Stredné webové riešenia väčšia firemná prezentácia, menšie portály  cca. 10 - 20 strán 100 € - 200 €
Veľké webové riešenia portály, diskusné fóra, katalógy, viacfunkčné stránky  cca. 20 - 30 strán od 200 €
 Elektronický obchod  Elektronický obchod na Joomla | WordPress | Magento cca. 20 - 30 strán od 300 €

Presnú cenu za konkrétny návod vieme posúdiť až na základe našej analýzy funkčnosti a rozsahu stránky, s ktorou je každý zákazník vždy vopred oboznámený.


Máte záujem o túto službu? Kontaktujte nás priamo cez on-line formulár: