Tvorba webového dizajnu pre CMS Joomla | Magento | WordPress

Webový dizajn (webdesign, webový design) chápeme v našej spoločnosti ako zhrnutie niekoľkých procesov, ktorých výsledkom je vytvorenie profesionálneho, pútavého  a zároveň  prehľadného a funkčného vzhľadu webového riešenia.

Webdizajn webovej stránky u nás rozdeľujeme na dve základné časti, z hľadiska grafického atechnologického:

  • grafická časť - predstavuje spracovanie grafickej časti webovej stránky tak, aby zodpovedala najnovším trendom a aktuálnej internetovej módnej vlne, samozrejme pri zachovaní maximálnej prístupnosti a prehľadnosti stránky a jej logických prvkov
  • technologická časť - predstavuje použitie najnovších a najmodernejších webových technológii a postupov, ktoré sú dostupné, aby v kombinácii s grafickou časťou vytvorili profesionálne webové riešenie.

Proces tvorby webdizajnu rozdeľujeme v spoločnosti MERINEO na tieto etapy:

1. Analýza požiadaviek zákazníka a vytvorenie konceptu webovej stránky

V tejto etape zhromažďujeme všetky požiadavky zákazníka na grafiku a funkčnosť webovej stránky. Následne sú stanovené:

  • tematické zameranie webovej stránky
  • vytvorenie základnej kostry obsahu stránky - najčastejšie hlavného menu
  • navrhne sa rozloženie logických prvkov na stránke tak, aby zodpovedali požiadavkám zákazníka a moderného webu
  • zadefinuje sa cieľová skupina návštevníkov webovej stránky.

2. Výber a úprava základovej šablóny pre webovú stránku / vytvorenie unikátnej šablóny podľa predstáv zákazníka

V druhej etape realizujeme grafickú časť webovej prezentácie, v rámci ktorej ponúkame zákazníkom 3 varianty realizácie:

  • upravená grafická šablóna z nášho portfólia - využitie profesionálneho dizajnu z nášho portfólia, ktoré obsahuje v súčasnosti niekoľko stoviek špičkových dizajnov od dodávateľov z celého sveta. Tento variant je cenovo najmenej náročný a umožňuje prispôsobiť vybranú šablónu zákazníckym potrebám, čo sa týka tematiky, farebnosti, rozloženia a všetkých ostatných aspektov. V konečnom dôsledku však dizajn nie je extrémne prepracovávaný, skôr prispôsobovaný.
  • grafický dizajn zo základovej šablóny z nášho portfólia - v tomto variante znovu využívame grafické šablóny z nášho porfólia, avšak iba ako základ pre web, ktorý je komplexne prepracovaný. Naša grafička pripraví niekoľko grafických návrhov na báze vybranej šablóny, z ktorých je následne vybraný a dopracovaný jeden návrh, podľa ktorého sa základový dizajn kompletne prepracuje. Tento variant využíva najviac našich zákazníkov, pretože umožňuje využiť špičkové technológie a možnosti profesionálnych šablón a dať im pritom unikátny vizuál.
  • unikátny grafický dizajn na mieru - tento variant je určený náročným zákazníkom a ponúka vytvorenie profesionálnej unikátnej šablóny na mieru pre požadovaný redakčný systém (Magento, WordPress, Joomla). Proces realizácie unikátnej šablóny začína grafickými návrhmi, následným výberom a doladením vybraného dizajnu, jeho transformácia do PSD, vytvorenie šablóny, až po jej implementáciu do redakčného systému a vyladenie.

3. Modulácia a implementácia funkčných prvkov stránky

V tejto etape prebieha inštalácia a nastavenie základných a nadštandardných funkcionalít stránky, úpravy zdrojového kódu podľa požiadaviek zákazníka a potrieb webovej stránky.

4. Copywriting, úprava a formátovanie obsahu, tvorba obsahovej grafiky

Podľa dohody vieme vytvoriť a dodať texty pre webovú prezentáciu na mieru, rovnako vieme dodať aj jazykové mutácie textov, alebo aj celej webovej stránky (AJ, NJ). Túto etapu tvorí napĺňanie stránky textovým, obrazovým, fotografickým, či multimediálnym obsahom a jeho úprava podľa webových štandardov a potrieb zákazníka.

5. Ladenie a testovanie

Táto etapa zahŕňa zladenie všetkých predchádzajúcich etáp, výsledkom čoho je funkčný dizajn webovej stránky, pripravený na testovanie a doladenie do výslednej podoby. Dôležitosť tejto etapy tvorby webovej stránky spočíva v tom, že chceme predísť akýmkoľvek komplikáciám pri spustení ostrej prevádzky webu, a preto ju podrobujeme sérii rôznych testov.

Portfólio profesionálnych dizajnov na svetovej úrovni

Vďaka spolupráci so zahraničnými špičkami v tomto odbore môžeme našim zákazníkom v súčasnosti ponúknuť viac ako 700 šablón, pričom portfólio neustále rozširujeme o ďalšie šablóny. S každým dodávateľom grafických návrhov máme zmluvu o poskytnutí práv t. j. naši zákazníci majú zaručené legálne získanie špičkového dizajnu.


Máte záujem o túto službu? Kontaktujte nás priamo cez on-line formulár: